Zmluva na úhradu dodávky energií medzi zmluvnými stranami

Názov:Zmluva na úhradu dodávky energií medzi zmluvnými stranami
Rok:2017
Predmet:Úhrada za spotrebu energií (vody, tepla a elektrickej energie) vo vypožičaných priestoroch
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku
Dátum uzatvorenia:14.12.2017
Dátum zverejnenia:14.12.2017
Dátum účinnosti:15.12.2017
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2018/Zmluva na uhradu dodevky energ..pdf PDF 2,83 MB