Zmluva o dielo 1/2020

Názov:Zmluva o dielo 1/2020
Rok:2020
Predmet:Autorská beseda a prezentácia knihy "Spoveď kamionistky"
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Jarmila Zacher Pajpachová
Dátum uzatvorenia:21.01.2020
Dátum zverejnenia:22.01.2020
Dátum účinnosti:22.01.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2020/Zmluva o dielo 1_2020.pdf PDF 1,04 MB