Zmluva o dielo 15/2019

Názov:Zmluva o dielo 15/2019
Rok:2019
Predmet:Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo "Oprava a údržba vnútornej inštalácie"
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:BiOn,s.r.o., Trenčín
Dátum uzatvorenia:07.10.2019
Dátum zverejnenia:07.10.2019
Dátum účinnosti:07.10.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/10_2019/Zmluva_o_dielo_152019.pdf PDF 8,36 MB