Zmluva o dielo 2/2019

Názov:Zmluva o dielo 2/2019
Rok:2019
Predmet:Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:OZ Harmoniková akadémia, Soblahov
Dátum uzatvorenia:05.03.2019
Dátum zverejnenia:05.03.2019
Dátum účinnosti:06.03.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/03_2019/Zmluva o dielo 22019.pdf PDF 1,01 MB