Zmluva o dielo 4/2019

Názov:Zmluva o dielo 4/2019
Rok:2019
Predmet:Predmetom diela je beseda - Cesta k pravde - Katynský masaker, termín 25.4.2019
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Dátum uzatvorenia:24.04.2019
Dátum zverejnenia:24.04.2019
Dátum účinnosti:25.04.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2019/Zmluva o dielo 4.pdf PDF 6,2 MB