Zmluva o dielo 4/2021

Názov:Zmluva o dielo 4/2021
Rok:2021
Predmet:Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie, predmetom diela je beseda o zmysle čítania v každej profesii "Povedz mi, čo čítaš..."
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Oľga Belešová
Dátum uzatvorenia:24.6.2021
Dátum zverejnenia:24.6.2021
Dátum účinnosti:24.6.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o dielo 4_2021.pdf PDF 323,61 kB