Zmluva o dielo 6/2019

Názov:Zmluva o dielo 6/2019
Rok:2019
Predmet:Záväzok zhotoviteľa vykonať besedu a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Združenie Mórica Beňovského, OZ
Dátum uzatvorenia:7.5.2019
Dátum zverejnenia:7.5.2019
Dátum účinnosti:8.5.2019
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/05_2019/Zmluva o dielo 6_2019.pdf PDF 996,58 kB