Zmluva o dielo 6/2021

Názov:Zmluva o dielo 6/2021
Rok:2021
Predmet:Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie, predmetom diela je autorská beseda o knihe Plány B
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Eva Borušovičová
Dátum uzatvorenia:28.6.2021
Dátum zverejnenia:28.6.2021
Dátum účinnosti:29.6.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2021/Zmluva o dielo 6_2021.pdf PDF 369,75 kB