Zmluva o dielo 7/2020

Názov:Zmluva o dielo 7/2020
Rok:2020
Predmet:Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie, predmetom diela je beseda o zmysle čítania v každej profesii "Povedz mi, čo čítaš..."
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Juraj Hrčka
Dátum uzatvorenia:4.6.2020
Dátum zverejnenia:4.6.2020
Dátum účinnosti:5.6.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2020/Zmluva o dielo 7_2020.pdf PDF 998,8 kB