Zmluva o dielo 7/2021

Názov:Zmluva o dielo 7/2021
Rok:2021
Predmet:Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie, predmetom diela je autorská beseda pod holým nebom
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Mgr. Barbora Kardošová
Dátum uzatvorenia:3.9.2021
Dátum zverejnenia:3.9.2021
Dátum účinnosti:4.9.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2022/Zmluva o dielo 7_2021.pdf PDF 1,05 MB