Zmluva o dielo 7/2022

Názov:Zmluva o dielo 7/2022
Rok:2022
Predmet:Autorská beseda a prezentácia najnovších kníh
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Hana Repová
Dátum uzatvorenia:18.05.2022
Dátum zverejnenia:19.05.2022
Dátum účinnosti:19.05.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2022/6475863_Zmluva o dielo 7_2022.pdf PDF 1,02 MB