Zmluva o dielo č. 1/2017 Projektová dokumentácia na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.

Názov:Zmluva o dielo č. 1/2017 Projektová dokumentácia na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.
Rok:2017
Predmet:Projektová dokumentácia na realizáciu výťahu na Jaselskej ul.
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:R.K.A. s.r.o.
Dátum uzatvorenia:5.5.2017
Dátum zverejnenia:5.5.2017
Dátum účinnosti:5.5.2017
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/05_2017/Projektová dokumentácia na realizáciu výťahu.pdf PDF 486,37 kB