Zmluva o dielo č. 10/2014

Názov:Zmluva o dielo č. 10/2014
Rok:2014
Predmet:Hodnotenie a recenzovanie prác-odborný člen poroty
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Ján Maršálek
Dátum uzatvorenia:30.10.2014
Dátum zverejnenia:30.10.2014
Dátum účinnosti:31.10.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva o dielo 10_2014.pdf PDF 176,03 kB