Zmluva o dielo č.2/2017

Názov:Zmluva o dielo č.2/2017
Rok:2017
Predmet:Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - Návrh dizajnu detskej miestnosti
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Mgr. Art. Zuzana Škriečková - Z-design
Dátum uzatvorenia:24.11.2017
Dátum zverejnenia:24.11.2017
Dátum účinnosti:25.11.2017
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/11_2017/Zmluva o dielo.pdf PDF 3,36 MB