Zmluva o dielo číslo S 145/19 na zhotovenie stavby "Realizácia výťahu na Jaselskej ul."

Názov:Zmluva o dielo číslo S 145/19 na zhotovenie stavby "Realizácia výťahu na Jaselskej ul."
Rok:2019
Predmet:Realizácia výťahu na Jaselskej ul.
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.
Dátum uzatvorenia:30.7.2019
Dátum zverejnenia:30.7.2019
Dátum účinnosti:31.7.2019
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/08_2019/Zmluva_145_2019.pdf PDF 2,55 MB