Zmluva o dielo na vykonanie dodatočných hydroizolačných prác

Názov:Zmluva o dielo na vykonanie dodatočných hydroizolačných prác
Rok:2013
Predmet:Dodatočné hydroizolačné práce
1. zmluvná strana:Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Ing. Róbert Petriska AQUAIZOLING
Dátum uzatvorenia:13.09.2013
Dátum zverejnenia:24.09.2013
Dátum účinnosti:13.09.2013
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/09_2013/Zmluva o dielo na vykonanie dodatočných hydroizolačných prác.pdf PDF 584,17 kB