Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie

Názov:Zmluva o dielo - rekonštrukcia elektroinštalácie
Rok:2011
Predmet:Rekonštrukcia elektroinštalácie v miestnosti čitárne a v internetovej miestnosti
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Peter Ďurmek - PROEL
Dátum uzatvorenia:05.08.2011
Dátum zverejnenia:08.08.2011
Textová verzia: E-faktury/Rok_2011/Zmluva_o_dielo_-_rekonstrukcia_elektroinstalacie.pdf PDF 1,14 MB