Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie (celá budova)

Názov:Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie (celá budova)
Rok:2011
Predmet:Rekonštrukcia elektroinštalácie v celej budove VKMR na Hasičskej ulici, okrem čitárne a internetovej miestnosti
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Peter Ďurmek PROEL
Dátum uzatvorenia:13.12.2011
Dátum zverejnenia:21.12.2011
Dátum účinnosti:22.12.2011
Textová verzia: E-faktury/Rok_2011/Zmluva_o_dielo_-_rekonstrukcia_elektroinstalacie_1.pdf PDF 977,39 kB