Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Názov:Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Rok:2014
Predmet:Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1. zmluvná strana:Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:31.10.2014
Dátum zverejnenia:14.1.2015
Dátum účinnosti:31.10.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/TVK Hasičská.pdf PDF 418,66 kB