Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Názov:Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Predmet:Dohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov a využívaní ďalších elektronických služieb
1. zmluvná strana:Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:18.4.2016
Dátum zverejnenia:11.05.2016
Dátum účinnosti:18.4.2016
Textová verzia: Dovera_zmluva_1.pdf PDF 632,43 kB