Zmluva o nájme nebytových priestorov

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Rok:2011
Predmet:Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory v budove nákupného strediska DRUŽBA
1. zmluvná strana:TRENZDROJ, a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:3.11.2011
Dátum zverejnenia:3.11.2011
Dátum účinnosti:4.11.2011
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2022/Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf PDF 3,12 MB