Zmluva o nájme nebytových priestorov_Dlhé Hony

Názov:Zmluva o nájme nebytových priestorov_Dlhé Hony
Rok:2011
Predmet:Užívanie nebytových priestorov v budove nákupného strediska DRUŽBA.
1. zmluvná strana:TRENZDROJ, a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:16.08.2011
Dátum zverejnenia:16.08.2011
Dátum účinnosti:17.08.2011
Textová verzia: E-faktury/Rok_2011/Zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_Dlhe_Hony.pdf PDF 1,91 MB