Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 2011_0288-3

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 2011_0288-3
Rok:2011
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:14.07.2011
Dátum účinnosti:20.07.2011
Textová verzia: E-faktury/Rok_2011/Zmluva_o_poskytnuti_dotacie_z_rozpoctu_MK_SR_2011_0288-3.pdf PDF 1,93 MB