Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 na projekt číslo MK-528/2014/2.5

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 na projekt číslo MK-528/2014/2.5
Rok:2014
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:29.5.2014
Dátum zverejnenia:12.6.2014
Dátum účinnosti:12.6.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/MKSR 2_5.pdf PDF 676,75 kB