Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: MK-TC/2015/8.2

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: MK-TC/2015/8.2
Rok:2015
Predmet:Poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MKSR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom ZŠ, žiakom SŠ a pedagogickým zamestnancom ZŠ a SŠ prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa
1. zmluvná strana:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
Dátum uzatvorenia:10.4.2015
Dátum zverejnenia:16.4.2015
Dátum účinnosti:16.4.2015
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/Kulturne poukazy.pdf PDF 598,67 kB