Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 na projekt číslo: MK-2243/2015/2.1, MK-2388/2015/2.1

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 na projekt číslo: MK-2243/2015/2.1, MK-2388/2015/2.1
Rok:2015
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, prostredníctvom Trenčianskeho samosprávneho kraja na účet konečného prijímateľa v celkovej sume 3 425 EUR
1. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:25.5.2015
Dátum zverejnenia:29.5.2015
Dátum účinnosti:30.5.2015
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/06_2015/Zmluva SR.pdf PDF 687,28 kB