Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4318/2018/3.2

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4318/2018/3.2
Rok:2018
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom, učiteľom a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov.
1. zmluvná strana:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:30.07.2018
Dátum zverejnenia:02.08.2018
Dátum účinnosti:03.08.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/07_2018/Zmluva o poskytnuti dotacie.pdf PDF 8,31 MB