Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2019 číslo: MK-4431/2019/3.2

Názov:Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MKSR na rok 2019 číslo: MK-4431/2019/3.2
Rok:2019
Predmet:Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR
1. zmluvná strana:Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:1.8.2019
Dátum zverejnenia:1.8.2019
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/08_2019/Zmluva_MK 4431_2019.pdf PDF 1,69 MB