Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03583

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-03583
Rok:2016
Predmet:Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Aktualizácia knižničného fondu
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:29.09.2016
Dátum zverejnenia:18.10.2016
Dátum účinnosti:19.10.2016
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/10_2016/Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov.pdf PDF 6,46 MB