Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-01670
Rok:2017
Predmet:poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník - pracovník
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:17.7.2017
Dátum zverejnenia:5.12.2017
Dátum účinnosti:17.7.2017
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/12_2017/Zmluva č. 17-512-01670.pdf PDF 1,34 MB