Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02953

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02953
Rok:2017
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:07.09.2017
Dátum zverejnenia:13.09.2017
Dátum účinnosti:14.09.2017
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/09_2017/Zmluva o pskytnuti dot.pdf PDF 7,49 MB