Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04741

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04741
Rok:2018
Predmet:Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Aktualizácia knižničného fondu
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:3.7.2018
Dátum zverejnenia:3.7.2018
Dátum účinnosti:20.7.2018
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2018/Zmluva 18-513-04741.pdf PDF 2,96 MB