Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01817

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01817
Rok:2019
Predmet:Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Povedz mi, či čítaš...II., a to vo výške a za podmienok stanovených najmä v tejto Zmluve, vo Výzve, v Zákone o FPU, v iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch, v interných predpisoch FPU (najmä v Zásadách, v Štatúte a v Štruktúre podpornej činnosti).
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:18.04.2019
Dátum zverejnenia:06.05.2019
Dátum účinnosti:07.05.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/05_2019/zmluva_19-513-01817 - scan.pdf PDF 670,86 kB