Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04373

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04373
Rok:2019
Predmet:Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom Obnova knižničného fondu
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:19.08.2019
Dátum zverejnenia:02.09.2019
Dátum účinnosti:19.08.2019
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/09_2019/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-514-04373.pdf PDF 3,26 MB