Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04263

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04263
Rok:27.11.2020
Predmet:Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Doplnenie knižničného fondu
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:27.11.2020
Dátum zverejnenia:07.12.2020
Dátum účinnosti:08.12.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2021/Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č_20-514-04263.pdf PDF 3,46 MB