Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05349

Názov:Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-05349
Rok:2021
Predmet:Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu s názvom "Doplnenie knižničného fondu"
1. zmluvná strana:Fond na podporu umenia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:10.08.2021
Dátum zverejnenia:11.08.2021
Dátum účinnosti:12.08.2021
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/08_2021/Zmluva FPU - c. 21-514-05349.pdf PDF 4,15 MB