Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2013

Názov:Zmluva o poskytnutí grantu č. 7/2013
Rok:2013
Predmet:Poskytnutie finančného príspevku
1. zmluvná strana:Trenčianska nadácia
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:6.5.2013
Dátum zverejnenia:6.5.2013
Dátum účinnosti:6.5.2013
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/10_2014/zmluva 72013.pdf PDF 482,64 kB