Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202031030_Z

Názov:Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202031030_Z
Rok:2020
Predmet:Odborné prehliadky EPS
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:tnTEL, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:27.11.2020
Dátum zverejnenia:27.11.2020
Dátum účinnosti:27.11.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/11_2020/Zmluva o poskytovani sluzieb c. Z202031030_Z.pdf PDF 861,84 kB