Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Názov:Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Rok:2019
Predmet:Predmetom je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom sprcúvaním osobných údajov, ako aj úprava rozsahu a podmienok spracúvania osobných údajov
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
Dátum uzatvorenia:28.01.2019
Dátum zverejnenia:29.01.2019
Dátum účinnosti:29.01.2019
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/02_2019/Zmluva o povereni.pdf PDF 16,63 MB