Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

Názov:Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
Rok:2018
Predmet:Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Ing. Gabriela Krokvičková
2. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj, Ing. Jaroslav Baška
Dátum uzatvorenia:24.05.2018
Dátum zverejnenia:24.05.2018
Dátum účinnosti:24.05.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2019/Zmluva o poverení.pdf PDF 21,76 MB