Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 121855391

Názov:Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 121855391
Rok:2019
Predmet:pripojenie do distribučnej siete, uhradenie ceny za pripojenie
1. zmluvná strana:Západoslovenská distribučná, a.s.
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:25.1.2019
Dátum zverejnenia:28.1.2019
Dátum účinnosti:25.1.2019
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/01_2019/Zmluva_o_pripojeni_121855391.pdf PDF 924,14 kB