Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB

Názov:Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB
Rok:2022
Predmet:Záväzok poskytovateľa za odplatu sprístupniť službu digitálnej čitárne KUBO CLUB a udeliť súhlas nadobúdateľovi na použitie digitálnej čitárne najmä jeho sprístupnením užívateľom, ktorí sú súčasne zákazníkmi nadobúdateľa
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:KUBO MEDIA, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:23.05.2022
Dátum zverejnenia:09.06.2022
Dátum účinnosti:10.06.2022
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2022/Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO CLUB.pdf PDF 818,95 kB