Zmluva o spolupráci

Názov:Zmluva o spolupráci
Rok:2020
Predmet:Spolupráca zmluvných strán súvisiaca s prípravou podujatia konaného na mestskom verejnom priestranstve v konkrétnom termíne
1. zmluvná strana:Mesto Trenčín
2. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Dátum uzatvorenia:26.5.2020
Dátum zverejnenia:26.5.2020
Dátum účinnosti:27.5.2020
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/06_2020/Zmulva o spolupraci.pdf PDF 949,44 kB