Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Názov:Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Rok:2015
Predmet:Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov v informačných systémoch osobných údajov týkajúcich sa: "Mzdová a personálna agenda" a/alebo "Účtovná agenda" a/alebo "Správa registratúry" a/alebo "Prezentácia organizácie" a spracúvaním osobných údajov nachádzajúcich sa v aplikácii Crystal Office, SPIN iSPIN, WMzdy a určenie s tým súvisiacich vzájomných práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Trenčiansky samosprávny kraj
Dátum uzatvorenia:22.6.2015
Dátum zverejnenia:23.6.2015
Dátum účinnosti:24.6.2015
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2015/Spracúvanie osobných údajov.pdf PDF 584,56 kB