Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.

Názov:Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.
Rok:2014
Predmet:Odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov zaradených do prvej kategórie alebo do druhej kategórie prác (PZS)
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:FIBEZ, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:29.10.2014
Dátum zverejnenia:29.10.2014
Dátum účinnosti:1.11.2014
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/04_2015/Fibez_ZS.pdf PDF 204,44 kB