Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu podľa ust. § 269 odsk. 2 zák. č. 513/1991 Zb

Názov:Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti evidenčných činností zdravotného dohľadu podľa ust. § 269 odsk. 2 zák. č. 513/1991 Zb
Rok:2017
Predmet:Vykonávateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné činnosti: evidenčné a oznamovacie povinnosti objednávateľa pre zamestnancov ...
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:Fibez, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:29.12.2017
Dátum zverejnenia:29.12.2017
Dátum účinnosti:01.01.2018
Textová verzia: dokumenty/zmluvy/01_2018/Zmluva o zabezp.pdf PDF 2,09 MB