Zmluva so sprostredkovateľom o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), čiností pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ochrany pred požiarmi (OPP) podľa zákona 122/2013 Z.z.

Názov:Zmluva so sprostredkovateľom o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), čiností pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ochrany pred požiarmi (OPP) podľa zákona 122/2013 Z.z.
Rok:2015
Predmet:Spracúvanie osobných údajov
1. zmluvná strana:Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. zmluvná strana:FIBEZ, s.r.o.
Dátum uzatvorenia:26.6.2015
Dátum zverejnenia:3.7.2015
Dátum účinnosti:4.7.2015
Fotokópia: dokumenty/zmluvy/07_2015/Zmluva Fibez.pdf PDF 193,62 kB