Objednávka OBV/157/22

Dátum vyhotovenia:29.4.2022
 

Dodávateľ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
IČO:30232295
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO:35629011

ceny sú vrátane DPH
knihy
Názov položky
knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 175,40 EUR