Drahomíra Reyboubet Hanáková: Spodní vody Boba Frídla