Hlavná stránka / Čitajme všetci, čítanie je super ´2021 / Čitajme všetci, čítanie je super - vyhodnotenie 57. ročníka

Čitajme všetci, čítanie je super - vyhodnotenie 57. ročníka

22.9.2021
Slávnostné vyhodnotenie 57. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2020/2021. Literárny hosť podujatia: Barbora Kardošová. Dátum: 29. 6. 2021.